| ورود

مرکز علمی کاربردی نفت پارس

اخبار
undefined

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ادامه خبر

تقویم آموزشی بهمن 97

تقویم آموزشی بهمن 97

ادامه خبر

برنامه نیمسال دوم 98-97

برنامه نیمسال دوم 98-97

ادامه خبر

undefined

راهنمای ثبت نام و استفاده از سامانه ملی کارآموزی

راهنمای ثبت نام و استفاده از سامانه ملی کارآموزی

ادامه خبر

تکمیل مدارک فارغ التحصیلی

شرایط و مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی جهت ثبت در سایت

ادامه خبر

undefined

برنامه کلاسهای مهر 97

برنامه کلاسهای مهر 97

ادامه خبر

1 2 3
ويدئو 

 

 

 

 

 

 

رشته های مرکز