| ورود

مرکز آموزش علمی- کاربردی نفت پارس

اخبار
undefined

عدم برگزاری کلاس استاد کاظمی

عدم برگزاری کلاس استاد کاظمی

ادامه خبر

undefined

ماهنامه تخصصی روانسازهای صنعتی

اشتراک در ماهنامه تخصصی روانسازهای صنعتی

ادامه خبر

undefined

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی

اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ورودی بهمن 96

ادامه خبر

undefined

کنسلی کلاس خانم مسلمان یزدی

اعلام کنسلی کلاس خانم مسلمان یزدی

ادامه خبر

undefined

کنسلی کلاسهای استاد کبکی

کنسلی کلاسهای استاد کبکی

ادامه خبر

تجلیل از دانشجویان ورزشکار

مراسم تجلیل از دانشجویان ورزشکار سال 96

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ويدئو 

 

 

 

 

 

 

رشته های مرکز