| ورود

مرکز علمی کاربردی نفت پارس

اخبار

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98

برنامه امتحانات نیمسال اول 99-98

ادامه خبر

undefined

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-99

تقویم آموزشی نیمسال اول تحصیلی 98-99

ادامه خبر

undefined

برنامه کلاسهای مهر 98-99

برنامه کلاسهای مهر 98-99

ادامه خبر

undefined

برنامه امتحانات ترم تابستان 98

برنامه امتحانات ترم تابستان 98

ادامه خبر

اعلام زمان ثبت نام میهمان

اعلام زمان ثبت نام میهمان 

ادامه خبر

undefined

برنامه کلاسهای تابستان 98

برنامه کلاسهای تابستان 98

ادامه خبر

1 2
ويدئو 

 

 

 

 

 

 

رشته های مرکز