| ورود

مرکز علمی کاربردی نفت پارس

اخبار

undefined

آخرین مهلت ثبت مبلغ وام دانشجویی توسط دانشجویان

آخرین مهلت ثبت مبلغ وام دانشجویی توسط دانشجویان

ادامه خبر

undefined

درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 استاد کشاورز

درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 استاد کشاورز

ادامه خبر

undefined

درس آزمایشگاه شیمی عمومی استاد قویدل

درس آزمایشگاه شیمی عمومی استاد قویدل

ادامه خبر

undefined

برنامه کلاسهای نیمسال جاری

برنامه کلاسهای نیمسال جاری

ادامه خبر

undefined

اطلاعیه پذیرفته شدگان بهمن 96 که رشته آنها به حد نصاب نرسیده

اطلاعیه پذیرفته شدگان بهمن 96 که رشته آنها به حد نصاب نرسیده 

ادامه خبر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
ويدئو 

 

 

 

 

 

 

رشته های مرکز