| ورود

مرکز علمی کاربردی نفت پارس

اخبار

درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 استاد کشاورز

undefined

درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 استاد کشاورز

با سلام- کلاس درس آزمایشگاه شیمی آلی 1 استاد کشاورز روز چهارشنبه 97/2/5 ساعت 10 الی 11/30 در آزمایشگاه تشکیل می گردد. حضور کلیه دانشجویان ساعت 9/30 صبح در دانشگاه الزامی می باشد.

0/00 0
  • نویسنده : مدیر سیستم
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/02/02
  • تعداد مشاهده : 425 بار
ويدئو 

 

 

 

 

 

 

رشته های مرکز